one-minute vacation
 

photos taken at Panda Research Base, Chengdu
 

xiong mao
gai
ya
ghada

kaka
con trâu
zalophus
cochino